מוקד האגודה
1-800-233-133
מתאימים את השירות הנכון ביותר בשבילך!
הכנס/י פרטים ואנחנו נדאג לכל השאר
  • שם פרטי
  • שם משפחה
  • טלפון
  • אימייל

קריטריונים להעסקת מתנדב


 

השירות נעשה בהתנדבות, והוא מתבצע במסגרת רשות ציבורית, מוסד ציבורי, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, המקבל למטרת שירות לאומי ושלא למטרת רווח מתנדבים שהופנו אליו ע"י גוף מוכר, בהתאם להסכם עימו.

המתנדב מסייע לעובדי המפעיל, אך אינו ממלא את מקומם.

השירות, בעיקרו, אינו לביצוע עבודות ניקיון (למעט שילוב בתורנויות של עובדי המפעיל).

ניתן לשרת בשירות לאומי רק בגילאי 17-23.

ניתן לשרת בשירות לאומי רק לאחר קבלת פטור משירות צבאי.

ניתן לשרת בשירות לאומי רק לאחר קבלת אישור רפואי בו מוצהר כי המתנדב רשאי לשרת מבחינה רפואית בריאותית, בתקן שיועד לו.